Surat Pemberhentian Kaur Pembangunan Desa

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan per...

2 downloads 45 Views 97KB Size