FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 28 april 2016

1 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegev...
Author:  Hilde van der Ven

1 downloads 3 Views 151KB Size