Contoh Keputusan Kepala Desa

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan per...

2 downloads 67 Views 97KB Size